Tehlikeli Kimyasal Atık Depolama Konteyneri

KİMYASAL_

TEHLİKELİ MADDE KONTEYNERİ

Kimyasal maddeler, uygun koşullarda depolanmadığında büyük risk oluşturur. Bu nedenle, depolama koşulları belirlenirken, kimyasalların özellikleri, ne tür tehlike ve risk oluşturdukları, güvenli depolama için nelere dikkat edilmesi gerektiğini bilmek büyük önem taşır.

 

Kimya depoları ile kimyasal madde kullanılan endüstriyel tesislerdeki fabrika, atölye, imalathane, boyahane, hangar gibi birçok alanda yanıcı ve parlayıcı kimyasalların depolama koşulları yönetmeliklere uygun olarak düzenlenmelidir.

KİMYASAL MADDE KONTEYNERİ

 

Tehlikeli, yanıcı ve/veya yanıcı olmayan kimyasalların dış ortamlarda stoklaması için, yönetmeliklere uygun, bağımsız ve taşınabilme özelliğine sahip güvenli depolama olanağı sağlar.

 

Share Button